Handschoen

Wie de (hand)schoen past trekke hem aan.

Nu mijn “reis” redelijk bij zijn eindpunt is, kan ik het landschap overzien dat ik gedurende de reis achter me heb gelaten. Veel hulp op mijn reis zal ik niet meer nodig hebben. Achter me zijn er echter nog zoveel onderweg.

Ooit maakte Nederland deel uit van de Wereldtop. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was het VU-genderteam onder leiding van Louis Gooren ver buiten onze grenzen befaamd. De tijden zijn veranderd. Tijd voor meer transparantie.

Waar de transgender in de media en op straat steeds meer gezicht krijgt; zich ontwikkelt heeft van rariteit naar regulier, lijkt het wel of in de transgender zorg de tijd heeft stil gestaan. Natuurlijk moet er ook in het werk, op straat, op scholen in de gemeenschap nog een hele weg gegaan worden, maar zeker in de zorg wordt het tijd de klok eens grondig bij te stellen.

Nog maar twee jaar geleden zetten de VU een tijdelijke stop op de toegang tot de genderwachtlijst; Groningen deed dat niet. Ook nu nog steeds bestaan er wachtlijsten. In Groningen zelfs meer dan een jaar. Ik denk dat het dringend tijd wordt orde op zaken te stellen en te bepalen hoe lang de wachttijd maximaal mag bedragen voor het eerste contact, de eerste diagnostiek en vooral ook voor de verdere behandelstappen in het proces. Gelukkig is Transvisie hiermee bezig, het is alleen te hopen dat ze voldoende oor krijgen hiervoor om druk te kunnen zetten op een behoorlijk resultaat.

Recent onderzoek, in Belgie, laat zien dat de begeleiding van Transgenders en vooral ook van partner, gezin en omgeving ernstig tekort schiet. In Nederland is de situatie beslist niet beter. Als je “uit de kast komt” is dat vaak het resultaat van een geweldige en jarenlange worsteling. Lang niet altijd is de omgeving hierin van af het begin meegenomen. De schrik en het verdriet bij je partner, gezin, omgeving zijn op het moment dat de kastdeur eindelijk open, gaat vaak immens. Dit vraagt om veel meer begeleiding –met korte wachttijd- dan op dit moment geboden wordt; als die begeleiding zelfs al beschikbaar is. Gelukkig hebben we de tijd dat er nog gedacht werd aan “genezen” ver achter ons liggen; adequate begeleiding/coaching bij de landing en implementatie van het nieuws blijft, voor wie dat wel wenst, schreeuwend nodig.

Ooit werd wat nu Genderdysforie heet, beschouwd als iets psychiatrisch –elektroshocks en opname-  later werd het juist “over”gepsychologiseerd. De huidige diagnosestelling die feitelijk uitgaat van het tot het uiterste uitsluiten dat er iets anders speelt; de psycholoog als “hulp’ van de arts die tot in het extreme wil voorkomen dat iemand zich “vergist”, is hier nog steeds voorbeeld van. Tijd om meer ruimte te geven aan de zelfbewuste cliënt/patiënt die verrekt goed weet wat er speelt. Draai het om, geef de cliënt de ruimte en toegang tot het circuit op basis van eigen verklaring/inschatting en beperk/vertraag de toegang alleen als daar werkelijk vanuit professioneel oogpunt aanleiding toe is.

Voor zover hormoontherapie wenselijk is, hanteren we in Nederland een regime dat heel voorzichtig en terughoudend is. Op zich prima, echter “Less is More” is niet altijd de goede weg. Heel veel meer zal vast niet goed zijn, maar zo magertjes is ook niet altijd goed. Het huidige hormoonbeleid en de daar in gesignaleerde bijverschijnselen, althans voor transvrouwen zijn gebaseerd op de uit 2001 stammende WHI (Womans Health Initiative). Bijverschijnselen die terug te voeren zijn op het gebruik van geconjugeerd oestrogeen. De op dit moment in gebruik zijn de oestrogenen zijn echter van een ander type dat deze risico’s niet kent. Recente metastudies (studie op basis van eerdere bundelingen van studies) laat zien dat de behandelprotocollen van bijvoorbeeld vrouwen tijdens en na de overgang op het punt van de hormoon suppletie met onder andere oestrogeen grondig zijn, resp. worden aangepast. De richtlijnen voor de behandeling van transgenders binnen de Standards of Care van WPATH (World Professional Association Transgender Healthcare) zijn hiervan afgeleid. Het ligt voor de hand nu ook in Nederland deze gewijzigde lijn voor transgenders toe te passen. De huidige “Endocrine Transgender Guidelines” bieden deze ruimte al, nu Nederland nog.

Individuele variatie in diagnostiek, waarom geen meer op de persoon toegesneden hormoonbehandelplan. Voor de meesten past redelijk wat er is; voor sommige niet. Professioneel gezien moet het toch mogelijk zijn met de individuele cliënt “afschattend” na te gaan wat dan wel de beste oplossing is als het vertrekprotocol onvoldoende soelaas biedt. Op dezelfde wijze mag gerust een vraagteken gezet worden bij de zeer regelmatige laboratoriumonderzoeken. Staat een cliënt eenmaal goed ingesteld, ga dan af op het lichamelijk wel bevinden en maak de termijnen tussen de laboratorium onderzoeken aanmerkelijk langer; minder kostbaar, minder belastend.

Eigenlijk mist het aan verantwoorde protocollen met bandbreedtes voor individuele variatie. Protocollen voor diagnostiek en begeleiding, protocollen voor hormoontherapie, voor logopedie en waar nodig stemband ingrepen, voor operatieve ingrepen. Protocollen waarin naast de almachtige specialisten ook ruimte is voor de huisarts als eerste en reguliere aanspreekpunt.

Ooit was de in de Westerse wereld te doen gebruikelijke operatietechniek de enige voor de hand liggende aanpak. Inmiddels is binnen deze methodiek geïnnoveerd en zijn andere methodieken ontwikkeld. Ook is zowel in ons land als daarbuiten inmiddels veel meer ervaring opgedaan met de methodieken.

In de lijn van Caitlyn Jenner (tienkamp). Niet iedereen is op alle onderdelen even goed, sommige halen zelfs alleen de wereldtop door zich op een onderdeel te specialiseren. Bij gebrek aan Olympische Spelen voor Plastische Chirurgie wordt het misschien toch tijd te bepalen wie de echte toppers zijn en voor dat onderdeel alleen die specialisten te contracteren. Het kan gewoon niet zo zijn dat er met grote regelmaat patiëntes uit de ok komen die te maken hebben met ernstige complicaties tijdens, na de operatie en in het hersteltraject. Complicaties die soms zorgen voor jarenlange beperkingen (stoma’s, plasmoeilijkheden of complete ongevoeligheid  van gevoelige zones of zelfs het afsterven van geopereerde gedeelten). Natuurlijk, ieder mens is uniek en het afsterven doet het lichaam zelf. Dat de complicaties bij de ene chirurg of kliniek zo extreem veel meer lijken voor te komen dan bij de ander is niet uit te leggen. Tijd voor transparantie, tijd voor durf om de koe bij de horens te vatten. Tijd ook voor de verzekeraars om selectiever te worden, immers, als je toch 12.000 euro uitgeeft als verzekeraar, geef ze dan uit op een verantwoorde manier.

Kortom, transparantie en vernieuwing. Wie pakt nu eindelijk eens de handschoen op?

 

 

 

Déjà vu

… je moet het spel stoppen. Ik denk niet dat het een spel is …

Overdonderend, ontwapenend.

Met ingehouden adem kijken we samen naar Danish Girl; Lili Elbe. Het is de “lokale” première-avond. Wat zich voor ons op het doek afspeelt, overtreft iedere verwachting. Natuurlijk kenden we het verhaal al wel, maar dat het ons zo zou pakken; dat hadden we niet voorzien.

Bijna 50 jaar vermoeden en weten; wegdrukken en weer terug laten komen. Ontkennen en zelfs overbluffen.  Als ik het mijn Lief vertel – een paar jaar later- spelen we het als spel. Een spel dat eigenlijk niet gespeeld mag worden. Nog maar zo kort daarvoor las ik in “Panorama” dat deze ziekte behandeld zou moeten worden met elektroshocks; opname in een inrichting. Voor het eerst kwam ik er achter dat er voor mijn gevoel een echte naam bestaat; Transseksualiteit.

Ik ben dubbel naar me zelf; schaam me en ontken. Het enige dat mijn omgeving merkt, is mijn tegenbeweging. Krachttraining, zeilen, bergklimmen, skilopen. Ik zal laten zien dat ik een “echte” vent ben.  Pas als ik met een dronken kop huilend tegen de grond ga omdat ik het zadel van mijn fiets “heb gemist”, wordt het me duidelijk; zelfs in mijn gevoelens zit een vrouw verstopt.

Mijn vinger strijkt over de stof van mijn jurk; heel even voel ik mijn kous aan mijn voet; bewonder mijn “heels”, wervel rond in een wolk van zijde. Stap voor stap neem ik mijn Lief mee in  het spel. Een spel dat steeds meer beklemt, serieuzer wordt. Steeds meer zijn we onzeker over de uitkomst van het traject.

Ergens op zolder koesterde ik tientallen jaren mijn koffer, mijn tweede stoffelijkheid opgesloten tot het moment waarop de wereld, en vooral ik zelf, toe zou zijn aan het daglicht, de straat.

Er vooruitkomen en je schielijk terug trekken; immers, ooit moet dat gevoel toch verdwijnen.  Tientallen jaren een vertrouwd patroon. Telkens weer twijfelde ik of ik de stap wel durfde te zetten; of ik dat mezelf en mijn naasten wel aan kon doen.

Ademloos zien we hoe Lili en haar partner Gerda –vijftig jaar voor ons- de zelfde strijd, de zelfde onzekerheid zijn door gegaan. De parallel is groots, hoewel, helemaal hetzelfde is het niet. Wat zij samen hebben doorgemaakt, samen hebben gestreden, verdient gewoon ongelofelijk respect.

Met Lili loopt het aan het eind van de film niet goed af; haar laatste operatie wordt haar met een embolie fataal. Zoals Wikipedia fijntjes vaststelt, een serieus transgender risico.

Helaas voor haar; en gelukkig voor mij scheiden hier de wegen; de weg naar de vrouw in mij.

Voorstellen

We zitten aan de keukentafel met de monteur van onze centrale verwarming. Het systeem werkt niet optimaal en wij willen van hem weten wat er aan gedaan kan worden. Hij doet erg zijn best allerlei mogelijkheden uit te leggen; toch klopt er iets niet. Hij kijkt, kijkt weer weg, hij aarzelt wat, er is iets.

Dan zie ik het; “Ik ben wat veranderd sinds vorig jaar”. Lief C vult aan, ik heb “hem” ingeruild, ze is nu een “zij”.  De man knikt, het gesprek gaat verder.

Al weer bijna een jaar geleden begeleidden wij mijn laatste stappen in de coming-out met een mailtje  met de volgende opening: “….soms rolt een bal anders dan je verwacht; stuiterend uit de kast…”. Later introduceerde ik een wijziging van mijn gegevens, bij een instantie, een bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, van Heer, naar Mevrouw, met een zinnetje als “…soms neemt de natuur een andere loop…”.

De maanden van uitkomen voor mijn geaardheid liggen al weer behoorlijk achter ons, wat nog rest zijn de toevallige ontmoetingen, op straat, in de winkel, op minder bezochte plaatsen. We wisselen wat in de aanpak; dan weer stelt Lief C me voor, dan weer introduceer ik zelf de nieuwe “gedaante”.

Reacties zijn vaak positief, soms ook wat wisselend.

Een oudere en verdere buurman staat plots bij ons voor de deur. Ik doe open, hoofddoekje, laarsjes, sieraden en vraag, met mijn inmiddels vertrouwde vrouwelijke stem, wat ik voor hem kan doen. “Heer, uw auto lichten branden nog!”  Dan is hij weg, zich geen raad wetend met de situatie. Ik bedank hem voor zijn attentie.

We moeten duidelijk nog eens bij hem langs lopen.

Er is een commercial op de tv waarin het gevoel van een Alzheimer patiënt wordt geschetst die plots geconfronteerd in een identieke situatie met de zelfde details, maar in een andere vorm gegoten, verward raakt.

Soms voel ik me zo, als de grote verwardster. Verantwoordelijk voor een “krijg nou wat gevoel… Toch beter maar even een handje te helpen.