Pfff…

Het is al na enen als ik de stekker eruit trek. In nauwelijks anderhalve dag ontvouwt zich een spoorboekje. Een trajectplanner waar ik voor de kerst niet meer op had durven hopen. Nederland is per 1-7-2014 een nieuwe wet voor de wijziging van het geboortegeslacht rijker, tegelijkertijd heb ik eindelijk mijn “Groen Licht”, half januari begint mijn RLE, mijn proefperiode.

Al maanden worstelt de Eerste Kamer met de wijziging van het Burgerlijk Wetboek op het punt van de aanpassing van het geboorte geslacht. Zo op het oog voor een leek een paar administratieve puntjes, een eenvoudiger procedure en minder ingrijpende voorwaarden. Voor de transgender wereld een belangrijke wetsaanpassing, kennelijk voor de Eerste Kamer ook.

In een vlaag van onbenul dacht ik 9 maanden geleden toen de wet de Tweede Kamer was gepasseerd, “eitje, 1-1-2014” en nog zo iets. In mijn onervarenheid op het punt van het Staatsrecht en de werking van de parlementaire democratie dacht ik zelfs dat het “één dag in de week” college van de Eerste Kamer vooral een zorgvuldigheidstoetsende taak had. Nu 9 maanden later weet ik wel beter. Terugkijkend naar de voorbereiding door Vaste Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, de antwoorden van de Staatsecretaris en vooral ook de discussie midden december plenair in de Eerste Kamer, vol moties en amendementen, vol stokpaardjes en vooral vol onzekerheden voor de transgender op de publieke tribune, op straat en thuis aan de “beeldbuis”, weet ik inmiddels anders. Hier wordt niet getoetst, hier worden wetten opnieuw gemaakt.

Eerder scheef ik al over de spagaat waarin de transseksueel, levend in de rol van het andere geslacht wordt geconfronteerd in contact met autoriteiten of gewoon bij een simpele blik op zijn/haar eigen identiteitspapier; die confronterende M of V, vaak begeleid door een niet passende foto die riekt naar tijden toen alles nog anders en verstopt was.

Voor de stemming is een voldoende gevulde plenaire vergadering nodig. Het toeval wil dat ongewild de Haagse senator Duivesteijn de taak op zich heeft genomen te zorgen voor voldoende aanwezigen op zijn plenaire show. Na een reeks van schorsingen en interrupties rondom de politieke splijtzwam “Woonakkoord” is het dan eindelijk de beurt aan de kamer om zich tegen enen ’s nachts,  de volgende dag alweer, over de wetswijzigingen in de Transgenderwet uit te spreken; hoofdelijk nog wel.

De spanning stijgt, mijn emoties komen op. Het is ook nog al wat om, als je altijd uitgeput door de Androcur om 21.00 in slaap valt, tot na enen op te moeten blijven. Gelukkig houdt onze verwarming die keurig om 22.00 uur in de nachtstand springt me wakker en vooral koud. En dan, na telling van al die voor en tegen hoofden, blijkt er niets nipt meer te zijn. Een ruime meerderheid steunt de wet; een pak van mijn hart en vooral ook van vele anderen.

Tja, en dan dat spoorboekje. Plots in nauwelijks een minuut dringt het door, midden 2014 de nieuwe wet, kort daarna met een verklaring van een “deskundige” naar de burgerlijke stand en de vergissing uit 1955 kan worden rechtgezet. Het betekent nogal wat, voor de papieren, voor de visa voor het buitenland, voor mijn Lief en vooral ook voor de formele aspecten van “ons” naar de buitenwereld.

Groen licht, eindelijk uitzicht op de correctie van die laatste vergissing in 1955. De start van het proefjaar RLE geeft ineens ook perspectief op het einde ervan en de daarna te zetten stappen op weg naar de laatste fysieke aanpassingen; de SRS.

Het lijkt een kerstpakket, ineens liggen een aantal te nemen stappen op een rij. Pas voor pas, rustig doorstappend kan steeds meer van de “hoe moet dat ooit” kluwen worden ontward en worden opgerold. Een nieuwe uitdaging de komende 18 maanden.

Advertenties